Login Form

Home

De website van GV Concordia is grondig onderhanden genomen en dit is het resultaat!

Afgelopen zaterdag 13 september startte de ‘Grote Clubactie’, ook dit jaar doet GV Concordia hieraan mee. Om onze club te steunen kunt u loten kopen bij de kinderen die langs de deuren gaan. Voor u vallen er leuke prijzen te winnen, voor ons een manier om de contributie zo laag mogelijk te houden, waardoor wij toegankelijk zijn voor iedereen! Wij bieden verschillende activiteiten voor alle leeftijden, denk aan onze dansgroepen van 5 t/m 50 jaar of onze gym- en turngroepen van 2 t/m 70 jaar. Ook hebben we freerungroepen die steeds meer in trek zijn bij de jongeren. Wij willen jullie nu alvast hartelijk danken voor het kopen van loten bij onze kinderen! 

Gymnastiekvereniging Concordia is opgericht op 1 september 1958 in Panningen.

Gymnastiekvereninging Concordia is een vereniging die zich actief inzet om de bewegingssport aan te bieden aan kinderen en volwassenen. De vereniging kijkt vooruit en denkt na over de manier waarop ze de komende jaren invulling aan de vereniging en het functioneren willen geven. Het grootste aanbod is recreatieve sport.

De sport wordt zoveel als mogelijk ‘dicht bij huis’ aangeboden tegen een verenigingsprijs. Op dit moment wordt de sport aangeboden op 4 verschillende locaties. Dit wordt als zeer positief ervaren en zelfs als de kracht benoemd. Iets wat we willen behouden alsook de gezellige sfeer van de vereniging. Dit zijn aspecten die onze gedachtegang voedt.