Groepen

Login Form

Kleutergym / Gymkids

De basisonderdelen zoals springen, balanceren, duikelen, zwaaien, klimmen, klauteren, maar ook spelvormen komen iedere week terug in de les. Daarnaast is ook het sociale contact met leeftijdgenootjes een belangrijke factor in deze lessen. Samen spelen, op elkaar wachten, achteraan sluiten, een kring maken zijn allemaal dingen die voor deze leeftijdsgroep nog niet vanzelfsprekend zijn. Het is een uitdagende omgeving waar kinderen tot ontwikkeling kunnen komen. 
Aan de kleutergym nemen kinderen deel in de leeftijd van 2 tot 6 jaar oud, het verschilt per dorp wat de leeftijdsgrens is (zie hierboven). Elke les heeft een bepaalde lesopbouw en structuur. Er is een logische opbouw en de verschillende onderdelen van de les lopen vloeiend in elkaar over. Een kleutergymles bestaat uit de volgende onderdelen: een warming-up (spel), leskern(en) (toestellenparcours) en een cooling-down (kringspel). Deze duidelijke verdeling van de les biedt kinderen duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Tijdens het geven van de kleutergym zorgen wij als gymleidsters dat de volgende doelen behaald worden:
- de kinderen in aanraking brengen met een groot gevarieerd bewegingsaanbod die noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind
onder controle krijgen van nieuwe motorische vaardigheden en het bevorderen van de motorische ontwikkeling
- bevorderen dat kinderen hun grenzen leren kennen, ermee leren omgaan en waar mogelijk leren te verleggen
- bevorderen dat kinderen elkaars bewegen respecteren, elkaar bij het bewegen helpen, corrigeren en leren samen bewegen

Loop gerust een keertje binnen om te kijken naar een kleutergymles.

Bekijk ons nieuwe lesrooster op de homepagina van deze website of ga naar www.sportclubpareja.nl