Login Form

 

Op dinsdag 28 november jl. zijn de fusiecommissie, alle werkgroepen en beide besturen samengekomen om gezamenlijk te bespreken wat er tot nu toe aan werk verzet is en natuurlijk om vooruit te blikken naar 2018. Het blijkt dat we goed om koers liggen om zoals gepland per seizoen 2018/2019 als één vereniging samen te gaan. Net zoals tijdens de bijeenkomst in maart 2017 spatte ook nu het enthousiasme er weer vanaf! Het is mooi om te zien hoe we elkaar steeds beter leren kennen. In een oefening hebben we samen nagedacht over onze kernwaarden en nieuwe missie en visie. In 2018 zullen we het werk verder voortzetten om er een succes van te maken!